Dani Salva | Mortals and Gods
8732
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-8732,ajax_fade,page_not_loaded,,wpb-js-composer js-comp-ver-3.6.12,vc_responsive
 

Mortals and Gods

  • Worshipers heading to the Ganges in Haridwar at dawn.

Mortals and Gods

ENG

Hinduism is the oldest spiritual and religious tradition on the planet. In India one of the various elements that have constituted its unity as a nation has been the consideration of the land that makes up this country as a sacred geography. For the Hindus this is a venerable land. The religious dimension has been crucial in the history of the subcontinent and is still today. The Indian civilization can not be separated from its spiritual side rollercoaster kostenlos downloaden vollversion. In India, the land, the nature, the animals, the trees, the rivers, the mountains and the universe are sacred and everywhere worthy of devotion and worship; the traveler will realize that the religion is alive. For the faithful Hindu to climb a holy mountain or bathe in a mythical river means passing naturally from the world of mortals to the gods.

Mortals and Gods is the result of several trips to the north of the Indian subcontinent and some of the most sacred and venerated places for Hinduism go keyboard kostenlos downloaden. Mystical Rishikesh, at the foot of the Himalayas. The sacred Haridwar, where the Amrit the liquid of immortality was spilled by accident. Varanasi, the holy city where the faithful go to die to get rid of the cycle of reincarnations or to purify their sins by bathing in the sacred Ganges. Allahabad, at the confluence of the Ganges and Yamuna rivers. Pushkar, a pilgrimage center to worship Brahma. Jaipur and the temples dedicated to Lord Krishna or Ganesha microsoft office students. The valley of Kathmandu, a crossroads of Asian civilizations and the destiny of pilgrims to worship an avatar from Vishnu in Budhanilkantha, make sacrifices to the goddess Kali or demand prosperity in business and commerce to god Bhimsen.

 

CAT

L’hinduisme és la tradició espiritual i religiosa viva més antiga del planeta tv mitschnitte herunterladen. A l’Índia un dels diversos elements que han constituït la seva unitat com a nació ha sigut la consideració  de la terra que conforma aquest país com una geografia sagrada. Pels hindús aquesta és una terra venerable. La dimensió religiosa ha estat cabdal en la història del subcontinent i ho continua sent en l’actualitat autocad download studentenversion kostenlos.  No es pot separar la civilització índia del seu vessant espiritual. A l’Índia la terra, la natura, els animals, els arbres, els rius, les muntanyes i l’univers són sagrats i qualsevol lloc és digne de veneració i adoració; el viatger que hi vagi s’adonarà que la religió hi és ben viva. Pels fidels hinduistes pujar una muntanya santa o banyar-se en un riu mític significa passar de forma natural del món dels mortals al dels déus.

Déus i mortals és fruit de diversos viatges pel nord del subcontinent indi i alguns dels llocs més sagrats i venerats per l’hinduisme video freeware.  La mística Rishikesh, al peu dels Himàlaies. La sagrada Haridwar, allà on es va vessar per accident l’Amrit, el líquid de la immortalitat. Benarés, la ciutat santa on els fidels hi van a morir per alliberar-se del cicle de reencarnacions o a purificar els seus pecats banyant-se al sagrat Ganges article website. Allahabad, a la confluència dels rius Ganges i Yamuna.  Pushkar, centre de pelegrinatge per adorar a Brahma. Jaipur i els temples dedicats a Lord Krishna o Ganesha. La vall de Katmandú, cruïlla de civilitzacions d’Àsia i destí de pelegrins per adorar un avatar de Vishnu a Budhanilkantha, realitzar sacrificis a la deessa Kali o demanar prosperitat en els negocis i el comerç al déu Bhimsen playstation software herunterladen.

 

CAST

El hinduismo es la tradición espiritual y religiosa viva más antigua del planeta. En India uno de los diversos elementos que han constituido su unidad como nación ha sido la consideración de la tierra que conforma este país como una geografía sagrada. Para los hindúes esta es una tierra venerable. La dimensión religiosa ha sido capital en la historia del subcontinente y lo sigue siendo en la actualidad microsoft word excel for free. No se puede separar la civilización india de su vertiente espiritual. En India la tierra, la naturaleza, los animales, los árboles, los ríos, las montañas y el universo son sagrados y cualquier lugar es digno de veneración y adoración; el viajero que vaya se dará cuenta que la religión allí está bien viva. Para los fieles hinduistas subir una montaña santa o bañarse en un río mítico significa pasar de forma natural del mundo de los mortales al de los dioses herunterladen.

Dioses y mortales es fruto de varios viajes por el norte del subcontinente indio y algunos de los lugares más sagrados y venerados por el hinduismo. La mística Rishikesh, al pie de los Himalayas. La sagrada Haridwar, donde se derramó por accidente el Amrit, el líquido de la inmortalidad. Benarés, la ciudad santa donde los fieles van a morir para liberarse del ciclo de reencarnaciones o a purificar sus pecados bañándose en el sagrado Ganges. Allahabad, en la confluencia de los ríos Ganges y Yamuna. Pushkar, centro de peregrinación para adorar a Brahma. Jaipur y los templos dedicados a Lord Krishna o Ganesha. El valle de Katmandú, cruce de civilizaciones de Asia y destino de peregrinos para adorar a un avatar de Vishnu en Budhanilkantha, realizar sacrificios a la diosa Kali o pedir prosperidad en los negocios y el comercio al dios Bhimsen.