Dani Salva | Silk Road traces
9660
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-9660,ajax_fade,page_not_loaded,,wpb-js-composer js-comp-ver-3.6.12,vc_responsive
 

Silk Road traces

Silk Road traces

Silk Road traces

The Silk Road is one of the first forms of globalization known to mankind. Its origins date back from the first century BC, but it was not until the nineteenth century that it acquired the name as we know now, when the German geologist Ferdinand von Richthofen was the first to call it so wie kann ich solitaire herunterladen.

More than a single road connecting peoples, empires, and civilizations, from the Far East to the Mediterranean through Central Asia, it was a vast network of trade routes download games for free for ipad.

Apart from silk, many other products passed along its way: metals, precious stones, spices, fabrics, ivory, porcelain … also ideas, beliefs; and even diseases and epidemics traveled along the roads and trade routes of Eurasia herunterladen.

Recently, China, the new world power, has launched the New Silk Road, an ambitious geopolitical and trade project that aims to open new sea and land routes with the aim of gaining political and economic influence worldwide download ashampoo for free chip.

Traces of the Silk Road is the photographic testimony of several trips made over the last fifteen years by the Asian continent. A journey chasing the trail and ghosts of the ancient trade route and the people and cultures, present today in a place, where a couple of millennia ago, the drool secreted by a worm set in motion an entire continent download maus app.

 

Traces de la Ruta de la Seda

La Ruta de la Seda és una de les primeres formes de globalització conegudes per la humanitat. Els seus orígens es remunten al segle I abans de Crist, però no va ser fins al segle XIX que va adquirir el nom amb què la coneixem, quan el geòleg alemany Ferdinand von Richthofen va ser el primer a anomenar-la així.

Més que una única via connectant pobles, imperis i civilitzacions, del llunyà Orient fins al Mediterrani, passant per Àsia central, era una gran xarxa de rutes comercials.

A part de la seda, molts altres productes transitaven per ella: metalls, pedres precioses, espècies, teixits, ivori, porcellanes… també idees, creences; fins i tot malalties i epidèmies viatjaven pels camins i vies comercials d’Euràsia.

Recentment la Xina, la nova potència mundial, ha llançat la Nova Ruta de la Seda, un ambiciós projecte geopolític i comercial que pretén obrir noves rutes marítimes i terrestres amb l’objectiu de guanyar influència política i econòmica a nivell mundial.

Traces de la Ruta de la Seda és el testimoni gràfic de diversos viatges realitzats al llarg dels darrers quinze anys pel continent asiàtic. Uns viatges perseguint el rastre i els fantasmes de l’antiga via comercial i dels pobles i cultures que avui es troben allà on fa un parell de mil·lennis, la bava segregada per un cuc va posar en moviment un continent sencer.