Skip to main content

Any photos on this website can be bought. Prints are done in a professional laboratory to ensure quality and durability of the copy.

 

To order a copy, write an e-mail to danisalva1@hotmail.com indicating the name of the gallery and a brief description of the image.

Qualsevol de les fotografies d’aquesta web es pot comprar. Les impressions es realitzaran en un laboratori profesional per tal de garantir la qualitat i la durabilitat de la còpia.

 

Per encarregar una còpia, escriu un correu electrònic a danisalva1@hotmail.com indicant el nom de la galeria i una breu descripció de la imatge.

Cualquiera de las fotografías de esta web se puede comprar. Las impresiones se realizarán en un laboratorio profesional para garantizar la calidad y la durabilidad de la copia.

 

Para solicitar una copia, escríbe un correo electrónico a danisalva1@hotmail.com indicando el nombre de la galería y una breve descripción de la imagen.

[vc_separator type=”normal” position=”center” up=”30px” down=”30px”]